Provozní řád tělocvična Sportík Blansko

Zájmový sportovní klub plavání, atletika, gymnastika

PLATNÝ OD 1. 2. 2019

údaje:

Mgr. Helena Vašková, Sloupečník 86, Blansko,

e-mail: helena@sportik-blansko.cz, mob.: +420 775 020 335

IČO: 07646631

a

Andrea Havelková, Petrovice 159, Rájec – Jestřebí

e-mail: andrea@sportik-blansko.cz nebo info@sportik-blansko.cz ,mob.: +420 724 734 699

IČO:

Bankovní spojení: 2901562982 / 2010  FIO banka

Rozsah platnosti provozního řádu Sportíku:

1. Tělocvična ZŠ Blansko, Erbenova 13

2. Hřiště ZŠ Blansko, Erbenova 13

3. Tělocvična ZŠ Salmova

Společná ustanovení:

1. Sportík Blansko pořádá kurzy:

–  Atletika pro děti 3-6 let

– Míčové hry

–  Gymnastika pro děti 3-10 let

– Florbal

2. Do kurzů se lze přihlásit vyplněním přihlášky na www.sportik-blansko.cz, telefonicky nebo emailem (viz identifikační údaje). Veškeré informace se dozvíte na www stránkách, fcb @sportikblansko, instagramu #sportikblansko.

3. Kurzů atletiky a gymnastiky se mohou zúčastnit pouze osoby zdravé, netrpící průjmovým, virovým nebo plísňovým onemocněním. Při podezření na uvedenou nemoc si vyhrazujeme právo vykázat dítě z lekce bez možnosti náhrady.

4. Lekce gymnastiky trvá 60 min. Lekce atletiky pro mladší děti trvá 60 min., pro starší děti 75 min.

5. Rodiče před vstupem do tělocvičny použijí návleky na boty, případně boty nechají za dveřmi (na vlastní nebezpečí).

6. Děti i rodiče mají možnost se převlékat a přezouvat v šatně. Za odložené věci neručíme, berte si prosím cennosti s sebou do tělocvičny.

7. Děti cvičí ve vhodném sportovním oblečení a sportovní obuvi. Do tělocvičny je ideální pohodlné oblečení, které neomezuje v pohybu a čisté přezůvky, které pevně drží nohu, nekloužou a nepoškodí povrch podlahy. Na hřiště volte oblečení dle počasí (počítat s propoceným tričkem, změnou povětrnostních podmínek,..)

8. Děti si s sebou na lekci nosí pití, případně menší svačinu (potřebují doplňovat energii, hodina cvičení je pro ně náročná).

9. Za děti nesou plnou zodpovědnost rodiče, popř. jiný doprovod do doby předání dítěte trenérce, což je po začátku lekce v tělocvičně nebo na hřišti. Od předání po dobu trvání lekce zodpovídá za děti trenérka, a to do ukončení lekce a  předání dítěte zpět doprovodu v tělocvičně nebo na hřišti. Poté zodpovídá za dítě opět doprovod.

10. Děti nesmí opustit tělocvičnu nebo hřiště bez povolení trenérky nebo doprovodu, hlásí též návrat (např. po použití WC).

11. Děti při cvičení provádějí jen úkony stanovené trenérkou. Dodržují přesně způsoby a postupy cvičení zadané trenérkou, chovají se ukázněně.

12.Děti nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny nebo hřiště a manipulovat s ním bez pokynu trenérky.

13. Děti zacházejí šetrně s tělovýchovným nářádím a zařízením tělocvičny nebo hřiště. Udržují pořádek v tělocvičně nebo na hřišti, nářadí vracejí pod dohledem trenérky na vyhrazené místo. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost dětí, oznámí ji ihned trenérce.

14. Děti se při cvičení chovají tak, aby neohrozily své zdraví ani zdraví ostatních cvičících. Při cvičení nesmí mít děti na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly být zdrojem úrazu, nežvýkají žvýkačky. Děti cvičí s vhodně upravenými vlasy.

15. Děti jsou povinny nahlásit jakékoliv poranění nebo nevolnost ihned trenérce.

16. Trenérky jsou odborně proškolené, včetně první pomoci.

17. Náhrady lekcí:

– V případě nepřítomnosti na lekci atletiky nebo gymnastiky je třeba se předem omluvit v rezervačním systému, a to nejpozději den předem do 20:00hod..

– Neomluvené nebo pozdě omluvené lekce jsou brány jako odcvičené (bez možnosti náhrady).

– V případě pololetních kurzů lze náhrady za omluvené lekce vybrat pouze v daném pololetí.

– Lze vybrat i v jiných aktivitách Sportíku – atletika, gymnastika, plavání.

– Náhrady nelze vybrat formou ponížení ceny za další kurz.

– Na lekci za sebe můžete poslat náhradníka.

V Blansku 31.1.2019