Provozní řád

Zájmový sportovní klub plavání, atletika, gymnastika

Provozní řád Sportík Blansko – plavání

PLATNÝ OD 1. 1. 2021

Identifikační údaje:

Andrea Havelková, Petrovice 159, Rájec – Jestřebí

e-mail: andrea@sportik-blansko.cz nebo info@sportik-blansko.cz ,mob.: +420 724 734 699

IČO: 04905440

Bankovní spojení: 2401615160 / 2010  FIO banka

Rozsah platnosti provozního řádu Sportíku:

1. Wellnesska Blansko, Smetanova 8 – kapacita max. 8 rodičů s dětmi nebo 8 dětí bez rodičů

2. Plavecký bazén lázně Blansko – max.10 neplavců nebo 15 plavců na lektroku

3. Relaxační bazén lázně Boskovice – kapacita max.11 rodičů s dětmi nebo 8 dětí bez rodičů

4. Kojenecký bazén lázně Boskovice – kapacita max. 4 rodiče s dětmi

Společná ustanovení ke všem bazénům:

1. Sportík Blansko pořádá kurzy plavání pro

–  rodiče s dětmi od 6 měsíců věku (Wellnesska Blansko a kojenecký bazén Boskovice)

–  rodiče s dětmi od 1 roku věku (Wellnesska a relaxační bazén Boskovice)

–  děti bez rodičů od 2,5 do 6 roků (Wellnesska a relaxační bazén Boskovice)

–  bez rodičů od 4 do 12 roků (plavecký bazén)

2. Do kurzů se lze přihlásit vyplněním přihlášky na www.sportik-blansko.cz, telefonicky nebo emailem (viz identifikační údaje). Veškeré informace se dozvíte na www stránkách, fcb @sportikblansko, instagramu #sportikblansko.

3. Lekce trvá 30 min, popř. 40 min. dle vypsaného rozvrhu. Plavecký bazén 60 min.

Bezpečnost

· Po celou dobu pobytu v prostorách bazénů (a to i během pobytu ve vodě) za dítě plně zodpovídá dospělá osoba, která s dítětem přišla za účelem absolvování lekce a to i v případě, že tato osoba není zákonným zástupcem dítěte.

· Do bazénu nemají přístup osoby, které trpí jakoukoli nemocí, při níž je pobyt v bazénu kontraindikován nebo by jejím vlivem mohlo dojít k ohrožení jejího života nebo zdraví ostatních klientů či zaměstnanců.

· V lekcích je vyloučen vstup osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

· Do vody platí zákaz vstupu se žvýkačkou či bonbónem.

· Je zakázáno do bazénu nosit jakékoli předměty, vyjímkou je domluva s instruktorem.

· Používání vlastních fénů, či jiných elektrických spotřebičů, je zakázáno

· Pozor, přestože jsou dlaždice ve sprchách i u bazénu protiskluzové, mohou po namočení klouzat. Proto rodiče nenechají své děti pobíhat v těchto prostorách. Stále drží své děťátko za ruku, předejdou tak úrazu.

· Je nutné dávat pozor na regulaci teplé a studené vody při sprchování.

· Ve všech prostorách jsou klienti povinni z bezpečnostních a hygienických důvodů nosit čistou bazénovou obuv.

· Zákazník je povinen hlásit každý úraz vzniklý v prostorách centra obsluze na recepci nebo své lektorce ještě před tím, než opustí prostory provozovny, kde se úraz stal. O úrazu je nutné vyhotovit zápis do knihy úrazů.

Omluvení lekcí, nahrazení lekcí

· Pokud se klient nemůže účastnit lekce, je nutné si ji omluvit, a to nejpozději den předem do 19:59 hod..

· Omlouvat se lze v rezervačním systému omluv a náhrad na www.sportik-blansko.cz  nebo zasláním sms zprávy, kde se uvádí jméno dítěte, datum a čas lekce – do 19:59 hod.den předem.

· Každá řádně omluvená lekce má svoji platnost do kdy na ni vzniká tzv. „náhrada“.

· Náhradu si klient vybírá souběžně se zaplaceným kurzem. V praxi to znamená, že některý týden navštíví klient lekci svého běžného kurzu a další lekci jako náhradu. Na náhradu může jít klient i vícekrát v týdnu.

· Náhradu si klient může najít v rezervačním systému v podobě permanentky nebo kreditu

· Počet omluv není omezen.

· Není možné navštívit náhradu v době, kdy nemá klient aktuálně uhrazený kurz. Pokud klient nestihl všechny náhrady vybrat, je možné je vybírat v následujícím uhrazeném kurzu.

· Po uplynutí platnosti jsou nenahrazené náhrady automaticky smazány a není možné je nahradit. Proto by měl klient nahrazovat nejdříve nejstarší omluvenou lekci.

· Není-li dítě večer před lekcí v dobrém zdravotním stavu, je lepší si lekci hned omluvit a nečekat do rána, zda se jeho stav zlepší. Ráno, pokud je dítě v pořádku, se může klient podívat v systému, zda zbylo jeho místo volné a může na lekci přijít. Pokud místo neobsadil jiný zákazník jako náhradu, může se klient dostavit.

· Klient pro čerpání náhrad využívá všechny aktivity Sportíku Blansko, které  provozují. Náhrady klient čerpá podle aktuální nabídky volných míst a s adekvátní výší ceny – u dražší aktivity lze použít náhradu a zbytek doplatit lektore nebo na recepci.

· Finanční vyrovnání ani převody lekcí za neúčast nelze provést, neboť náklady za rezervované místo ve skupince již proběhly stoprocentně.

Odstoupení od smlouvy před začátkem kurzu:

· Zaplacené kurzovné lze klientovi vrátit v plné výši pouze tehdy, bude-li o vrácení požádáno do 7 dnů před zahájením první lekce zaplaceného kurzu.Toto se nevztahuje na rezervaci kurzu s dárkovým kuponem. 

· Po zahájení kurzu se peníze nevracejí, ani nepřevádějí do dalších kurzů, a to ani v případě nemoci, dovolené, atd.

· Za dárkové kupony není možné vracet hotovost. Dárkový kupon lze po domluvě využít i na jinou nabízenou aktivitu Sportík Blansko, než na kterou byl kupon zakoupen.

· Potvrzením registrace v rezervačním systému (tj.elektronický souhlas) či podpisem přihlášky klient potvrzuje, že s těmito pravidly souhlasí.

· Sportík Blansko není odpovědný za škody vzniklé z důvodu vyšší moci a není povinnen je finančně ani jinak kompenzovat. Jsou to například: následky stávky, požáru, povodně, nepříznivého počasí, nehod, přírodních škod, onemocnění zákazníka (nebo osob, které s ním kurz podstupují) a to jak před nástupem na kurz, tak během průběhu kurzu, dopravních nehod či zdržení, stejně tak náhlá vládní či hygienická opatření.

Navazování kurzů

· V případě, že chce klient pokračovat v dalším kurzu, je nutné, aby tuto skutečnost instruktorce nahlásil ve třetí lekci od konce jeho zaplaceného kurzu.  V případě, že tak neučiní, nemá zaručeno jeho místo v obvyklé hodině.

· V případě provozních důvodů si vyhrazujeme právo změnit čas určité plavací lekce nebo ji zrušit. O změně budou rodiče informováni v rezervační systému, telefonicky nebo sms zprávou. Pokud čas nebude vyhovat, lze lekci omluvit a vznikne tak náhrada.

3. Kurzů plavání se mohou zúčastnit pouze osoby zdravé, netrpící průjmovým, virovým nebo plísňovým onemocněním. Při podezření na uvedenou nemoc si vyhrazujeme právo vykázat dítě /vč. rodiče/ z lekce bez možnosti náhrady.

Z Provozního řádu Wellnesska:

1) příchod, odchod, ukládání kočárků

2) zázemí

3) hygiena a pravidla

4) ostatní ustanovení

5) ostatní: doprovod a doplatky

Ad 1) příchod, odchod, ukládání kočárků

· Přicházíte hlavním vchodem z ulice Smetanova. Vpuštěni jste po zazvonění, následně vcházíte do místnosti určené pro odkládání kočárků, autosedaček, svrchního oblečení a bot. V přezůvkách pokračujete dále na recepci, poté do šatny nebo odpočívárny.

Ad 2) zázemí

· K převlékání do/z plavek slouží prostory šaten. V šatně je umístěn i převlékací kout. V případě, že dítě doprovází otec, lze využít i šatnu v prostoru pro wellness (za bazénem).  

· Oblečení a zavazadla odkládejte v zamykatelné skříňce.

· Odpadkový koš na tříděný odpad je umístěn na WC u recepce. Koše na komunální odpad jsou umístěny v každé volně přístupné místnosti. Pleny se balí do sáčků a doprovod si ji odnáší domů.

· K odložení a přebalování dětí slouží postýlka, přebalovací pult a podložky v šatně.

Ad 3) hygiena a pravidla

 · Klienti organizovaného plavání jsou stejně jako veřejnost povinni respektovat tzv. špinavou a čistou zónu. To znamená zejména striktní zákaz vstupu ve venkovní obuvi na schody k recepci a dále do šaten. Klienti ani doprovod nesmějí v prostorách sprch a bazénu zdržovat v oblečení, ve kterém přišli z ulice.

· Klienti i doprovod ve všech prostorách udržují pořádek a čistotu. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.

· Děti, které potřebují plavací plenku, ji na sobě mají až do chvíle, kdy je rodiče berou do sprchy. Je nepřípustné, aby se děti, které ještě nechodí samy na WC, volně pohybovaly v šatnách nebo u bazénu bez pleny. Do speciální plenky do vody (povinné pro děti do 2 let) oblékají rodiče své děti až poté, co je řádně vysprchují.

 · V bazénu musí mít děti plavky vyrobené z neoprenu, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase. Děti do 2 let (tj. do dne jejich druhých narozenin) musí mít pod plavkami ještě jednorázovou plenku do vody. V případě, že dítě běžně nosí pleny i po druhých narozeninách, musí mít plenku i v bazénu. Volné kalhotky nebo pouze speciální plenky do vody nejsou povoleny. V případě znečištění vody dítětem (zvratky, stolice apod.) na sebe bere jeho zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba povinnost uhradit případné náklady na čištění vody ve výši, kterou stanoví provozovatel bazénu.

· Všichni (dospělí i děti), kteří budou během lekce v bazénu, jsou povinni si před vstupem do bazénu umýt celé nahé tělo mýdlem a to zejména v oblasti genitálií, řádně se osprchovat a teprve poté si obléct plavky.

· Dětem musí dospělí umýt vlasy těsně před vstupem do bazénu. Pokud se dospělí budou potápět, je potřeba, aby si také umyli vlasy.

· Je zakázáno používat mýdla a sprchové gely s olejem. Oleje ničí kvalitu vody.

· Ve vlastním zájmu se rodiče i děti znovu řádně umyjí a vysprchují po opuštění bazénu.

· V šatnách i sprchách je zakázáno jíst i krmit děti (s výjimkou kojení). Pro svačinku po plavání je určen prostor herny. Na recepci je mikrovlnná trouba pro ohřev jídla.

· Kurzů se nesmí zúčastnit rodiče nebo děti, kteří mají nějakou infekční nebo kožní chorobu, otevřené vnější poranění, krční nebo nosní problémy (zejména záněty sliznic).

· Lidé s dlouhými vlasy je musí mít vyčesané a pevně svázané.

· Ženy vstupují do vody vždy odlíčené. K tomuto účelu je v šatně a u umyvadla před sprchami potřebná kosmetika. Je zakázáno používat i vodě odolnou kosmetiku.

· Ještě před tím, než rodič před vstupem do bazénu osprchuje své dítě, posadí je na nočník nebo záchod.

· Pokud dítě použije nočník, rodič musí nočník okamžitě vynést a vypláchnout vodou, nastříkat dezinfekcí ve spreji, kterou najde u umyvadla před sprchami. Poté opláchne nočník vodou. Obsah nočníku se nevylévá do umyvadla, ale do WC!!

· Jde-li kdokoli během lekce na toaletu, je nutné, aby se znovu osprchoval v oblasti genitálií, než se opět vrátí do bazénu.

· V případě uvolnění sekretu z nosu slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu, dále je zde nádoba, kam se odkládají kapesníčky použité. Smrkat do vody je zakázáno.

· Budou-li klienti využívat přebalovací stoly a postýlku, musí si pod dítě vždy rozložit vlastní podložku.

· Na přebalovací podložky a do postýlky rodiče nepokládají své tašky, které venku a v šatnách dávají na zem.

· Postýlky smějí používat děti přiměřeného věku (cca do 2 let), nesmí v postýlce skákat ani ji jinak znehodnocovat.

· V prostorách šaten a v odpočinkové místnosti se nesmějí děti nechávat bez plenek.

· V případě, že dospělí nebo děti chtějí používat neoprenovou obuv do vody, musí ji nazouvat až na okraji bazénu, nikoli už v šatnách nebo ve sprchách.

· Hygienická kontrola – Na bazénu jsou pravidelně odebírány vzorky vody, které jsou kontrolovány hygienickou stanicí. Zjistíte-li někde nějaké nedostatky, prosíme Vás, abyste nás na ně upozornili.

Ad 4) sankce

· V případě, že lektorka při namátkové kontrole narazí na rodiče, který nedodržuje pravidla o důkladném vysprchování a umytí mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu, je povinna jej s okamžitou platností vyloučit z lekce a to bez náhrady lekce.

· Totéž platí i pro případ porušení nařízení o odstranění make-upu.

· Rodič dítěte na sebe bere povinnost uhradit jakoukoli škodu způsobenou dítětem, se kterým přišel. V případě poškození je povinen informovat obsluhu a řešit s ní způsob náhrady škody. Dojde-li k poškození věci tak, že je znemožněno její další užívání, je doprovod dítěte povinen škodu zaplatit v plné výši.

· V případě znečištění vody dítětem (zvratky, stolice apod.) na sebe bere jeho zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba povinnost uhradit případné náklady na čištění vody ve výši, kterou stanoví provozovatel bazénu.

Ad 5) ostatní: Doprovod a doplatky

· Klient nenechává své dítě v hracím koutku, ani jinde v prostorách bez dozoru. Potřebuje-li se na chvíli vzdálit, dohodne se s jiným dospělým, zdali by mohl na chvilku pohlídat jeho dítě. Na lezeckou stěnu dítě nesmí bez přímého dohledu dospělé osoby.

· Děti, které potřebují plenu, nesmí být v hracím koutku bez ní.

· Do hracího koutku se v žádném případě nenosí nočníky!!!!

· Po odchodu z hracího koutku rodič uklidí hračky po svém dítěti.

· Stane-li se, že dítě či rodič nějak znečistí prostory (např. výživa ukápne na zem nebo dítě něco polije, popř. se dítě ublinkne) rodič vše řádně vyčistí nebo to oznámí na recepci.

· V herně klient plně zodpovídá za své dítě a dává pozor, aby nerozbíjelo hračky a neničilo vybavení.

· Hračky v herně jsou určeny pro všechny děti, klient je povinen na svoje ratolesti dohlédnout, aby si je neodnášely domů.

· Herna slouží pouze k odpočinku a k aklimatizaci dětí po skončení kurzu plavání.

· Jídelní židličky se vrací vždy čisté.

Doporučení

· První 2 – 4 lekce mohou být poznamenány adaptací dítěte na nové prostředí, děti mohou být plačtivé, nesoustředěné, hůře spolupracují. Je nutné s dětmi pracovat trpělivě a klidně.

· Rovněž je důležité, dostavovat se na lekce včas. Klidný začátek má vliv na lepší spolupráci dětí při výuce.

· V průběhu lekce děti do ničeho nenutíme, nepoužíváme násilí a děti navzájem neporovnáváme.

· Pokud jde klient plavat poprvé a je-li dítě začátečník, je povinen upozornit na tuto skutečnost instruktorku ve vodě a dítě rozhodně nepotápí!

Děkujeme Vám, že jste přišli mezi nás, a že respektujete a dodržujete všechna výše zmíněná pravidla.

Přejeme vám příjemně strávené chvíle u nás 😊.

V Blansku 1.1.2021

Provozní řád Sportík Blansko – tělocvičny

PLATNÝ OD 1. 1. 2020

údaje:

Mgr. Helena Vašková, Sloupečník 86, Blansko,

e-mail: helena@sportik-blansko.cz, mob.: +420 775 020 335

IČO: 07646631

Bankovní spojení: 2901562982 / 2010  FIO banka

a

Andrea Havelková, Petrovice 159, Rájec – Jestřebí

e-mail: andrea@sportik-blansko.cz nebo info@sportik-blansko.cz ,mob.: +420 724 734 699

IČO: 049 05 440

Bankovní spojení: 2401615160 / 2010  FIO banka

Rozsah platnosti provozního řádu Sportíku:

1. Tělocvična ZŠ Blansko, Erbenova 13

2. Hřiště ZŠ Blansko, Erbenova 13

3. Tělocvična ZŠ Salmova, Salmova 17

Společná ustanovení:

1. Sportík Blansko pořádá kurzy:

– Atletika pro děti 3 – 7 let

– Míčové hry

– Gymnastika pro děti 3 – 10 let

– Florbal

2. Do kurzů se lze přihlásit vyplněním přihlášky na www.sportik-blansko.cz, telefonicky nebo emailem (viz identifikační údaje). Veškeré informace se dozvíte na www stránkách, fcb @sportikblansko, instagramu #sportikblansko.

3. Kurzů atletiky, gymnastiky a rytmických her se mohou zúčastnit pouze osoby zdravé, netrpící průjmovým, virovým nebo plísňovým onemocněním. Při podezření na uvedenou nemoc si vyhrazujeme právo vykázat dítě z lekce bez možnosti náhrady.

4. Lekce gymnastiky a rytmických her trvá 60 min. Lekce atletiky pro mladší děti trvá 60 min., pro starší děti 75 min.

5. Rodiče před vstupem do tělocvičny použijí návleky na boty, případně boty nechají za dveřmi (na vlastní nebezpečí).

6. Děti i rodiče mají možnost se převlékat a přezouvat v šatně. Za odložené věci neručíme, berte si prosím cennosti s sebou do tělocvičny.

7. Děti cvičí ve vhodném sportovním oblečení a sportovní obuvi. Do tělocvičny je ideální pohodlné oblečení, které neomezuje v pohybu a čisté přezůvky, které pevně drží nohu, nekloužou a nepoškodí povrch podlahy. Na hřiště volte oblečení dle počasí (počítat s propoceným tričkem, změnou povětrnostních podmínek,..)

8. Děti si s sebou na lekci nosí pití, případně menší svačinu (potřebují doplňovat energii, hodina cvičení je pro ně náročná).

9. Za děti nesou plnou zodpovědnost rodiče, popř. jiný doprovod do doby předání dítěte trenérce, což je po začátku lekce v tělocvičně nebo na hřišti. Od předání po dobu trvání lekce zodpovídá za děti trenérka, a to do ukončení lekce a  předání dítěte zpět doprovodu v tělocvičně nebo na hřišti. Poté zodpovídá za dítě opět doprovod.

10. Děti nesmí opustit tělocvičnu nebo hřiště bez povolení trenérky nebo doprovodu, hlásí též návrat (např. po použití WC).

11. Děti při cvičení provádějí jen úkony stanovené trenérkou. Dodržují přesně způsoby a postupy cvičení zadané trenérkou, chovají se ukázněně.

12.Děti nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny nebo hřiště a manipulovat s ním bez pokynu trenérky.

13. Děti zacházejí šetrně s tělovýchovným nářádím a zařízením tělocvičny nebo hřiště. Udržují pořádek v tělocvičně nebo na hřišti, nářadí vracejí pod dohledem trenérky na vyhrazené místo. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost dětí, oznámí ji ihned trenérce.

14. Děti se při cvičení chovají tak, aby neohrozily své zdraví ani zdraví ostatních cvičících. Při cvičení nesmí mít děti na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly být zdrojem úrazu, nežvýkají žvýkačky. Děti cvičí s vhodně upravenými vlasy.

15. Děti jsou povinny nahlásit jakékoliv poranění nebo nevolnost ihned trenérce.

16. Trenérky jsou odborně proškolené, včetně první pomoci.

17. Náhrady lekcí:

– V případě nepřítomnosti na lekci atletiky, gymnastiky nebo rytmických her je třeba se předem omluvit v rezervačním systému, a to nejpozději den předem do 19:59 hod..

– Neomluvené nebo pozdě omluvené lekce jsou brány jako odcvičené (bez možnosti náhrady).

– V případě pololetních kurzů lze náhrady za omluvené lekce vybrat pouze v daném pololetí.

– Lze vybrat i v jiných aktivitách Sportíku – atletika, gymnastika, rytmické hry, plavání.

– Peníze za kurzovné nevracíme – lze vybrat jinou aktivitou nebo náhradníkem. Vyjímkou je zdravotní stav neumožňující v kurzu pokračovat (potvrzení od lékaře).

– Náhrady nelze vybrat formou ponížení ceny za další kurz.

– V případě zásahu vyšší moci si vyhrazujeme právo zrušit kurzy bez náhrady.

– Na lekci za sebe můžete poslat náhradníka.

V Blansku 1.1.2020

Pro více informací zašlete e-mail na info@sportík-blansko.cz nebo nás kontaktujte přes náš facebook či messenger.